DCu ® Chwytak czterolinowy dwułupinowy - katalog DK16-109

Chwytaki

Opis produktu


 
Symbol Wykonanie Udźwig
Q max
Pojemność
V nom.
Wymiary Masa
A A1 B C C1 E E1 d
liny
L Lo
[t] [m3] [mm] [kg]
1 A 2 0,5 1438 1856 920 1708 2021 120 215 7-10 3907 4655 769
B 0,8 1530 1938 1175 1759 2090 3154 3844 843
C 1,25 1786 2206 1291 1896 2186 4122 863
2 A 2,5 0,4 1442 1900 832 1764 2076 120 265 9-12 5165 5826 873
B 0,63 1548 1998 1060 1822 2151 4318 5030 963
C 1,0 1656 2082 1269 1874 2220 3472 4132 1011
D 1,6 1948 2392 1393 2033 2323 4416 1074
3 A 3,2 0,5 1570 2056 917 2074 2423 160 295 10-14 6367 6198 1238
B 0,8 1688 2164 1080 2139 2503 5331 5355 1315
C 1,25 1818 2274 1362 2207 2581 4296 4404 1427
D 2,0 2040 2500 1498 2322 2676 4688 1453
C/B 1,0 1818 2274 1362 2207 2581 4404 1435
4* A 4,0 0,63 1680 2200 978 2149 2474 160 295 10-14 6380 6468 1498
B 1,0 1720 2344 1230 2233 2526 5345 5410 1574
C 1,6 1926 2500 1440 2323 2587 4305 4348 1747
D 2,5 2300 2800 1604 2497 2766 4916 1845
5* A 5,0 0,5 1720 2150 570 2222 2588 160 335 12-18 6794 6816 1741
B 0,8 1820 2388 1038 2292 2668 7242 1791
C 1,25 1930 2514 1260 2366 2758 5683 6235 1968
D 2,0 2080 2634 1581 2440 2847 4571 5120 2136
E 3,2 2460 3026 1761 2640 2976 5468 2260
6* A 6,3 0,63 1910 2470 970 2588 3023 200 375 13-18 8210 7410 2475
B 1,0 2010 2616 1144 26662 3100 7818 2559
C 1,6 2140 2740 1350 2737 3195 6874 6710 2720
D 2,5 2320 2890 1620 2828 3298 5539 5520 2801
F 3,2 2486 3036 1804 2902 3406 5896 2979
E 4,0 2674 3270 3022 3436 3073
7 F 8 1,0 2050 2646 1040 2667 3124 200 425 14-20 8672 7986 3031
B 1,25 2094 2756 1128 2724 3158 8172 3086
C 2,0 2290 2940 1460 2828 3307 7248 7210 3256
H 2,5 2374 3098 1560 286 3357 7435 3362
D 3,2 2580 3230 1730 2992 3415 5824 5920 3469
E 5,0 2850 3480 1934 3119 3553 6364 3536
8* A 10 1,0 2194 2840 1170 3012 3481 250 475 16-22 9884 9556 4060
B 1,6 2310 3018 1374 3102 3574 9036 4216
C 2,5 2440 3178 167 3197 3674 8268 7765 4436
D 4,0 2640 3340 2034 3295 3797 6652 6384 4788
E 6,3 2996 2664 2250 3462 3946 6840 4770
9* A 12,5 1,25 2390 3076 1252 3302 3840 250 530 18-14 11250 9200 4917
B 2,0 2510 3260 1476 3394 3940 9700 5147
C 3,2 2650 3426 1714 3492 4050 9450 8300 5375
H 4,0 2746 3508 1830 3536 4110 8550 5471
D 5,0 2850 3586 2124 3594 4170 7650 6850 5690
E 6,3 3032 3768 2240 3687 4250 7100 5782
F 8,0 3390 4170 2360 3891 4350 7300 6058
10* A 16 1,6 2540 3284 1372 3622 4197 320 590 20-28 12143 9930 6389
B 2,5 2680 3482 1610 3721 4306 10512 6631
C 4,0 2824 6358 1944 3826 4425 10163 8985 6835
D 6,3 3048 3830 2276 3933 4561 8182 7424 7087
E 10,0 3612 4436 2530 4243 4749 7916 7409
11* A 20 2,0 2670 3480 1430 3769 4361 320 590 20-28 12310 10620 7465
B 3,2 2800 3676 1666 3867 4467 11160 7810
C 5,0 2960 3856 2136 3975 4595 10302 9575 8810
D 8,0 3194 4040 2550 4088 4742 8294 7900 9260
E 12,5 3790 4664 2798 4408 4950 8460 9560
12* A 25 2,5 2950 3810 1556 4096 4790 400 665 24-32 13912 11490 10202
B 4,0 3100 4036 1866 4216 4916 12156 10660
C 6,3 3270 4222 2296 4324 5054 11041 10140 11020
D 10,0 3520 4422 2720 4448 5199 8891 8544 11099
E 16,0 4124 5058 3040 4773 5411 9120 12075

Przykład oznaczenia
chwytaka czterolinowego dwułupinowego, według Karty Katalogowej  DK16-109 o symbolu 1, wykonaniu A, układzie I, średnicy linyd=10mm

CHWYTAK CZTEROLINOWY DWUŁUPINOWY  DK16-109-1-A-I-10

Przeznaczenie
Do transportu piasku, węgla, żwiru itp, materiałów
Chwytak do przeładunku materiałów trudnozaczepywalnych może być wyposażony w pazury. W chwytaku wybierającym spod lustra wody wykonuje się otwory odwadniające.

Zastosowanie
W suwnicach i żurawiach wyposażonych w dwubębnową wyciągarkę chwytakową z bliźniaczym układem lin nośnych.

Dobór chwytaka
Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytaka do nosiwa i dźwignicy.

Uwagi
1. Stosować parami na przemian liny line lewo i prawoskrętne
2. Krążki linowe w chwytaku ułożyskowane na ślizgowo.
3. Chwytak oznaczany gwiazdką wykonywany jest, również na żądanie z krążkami linowymi na łożyskach tocznych co należy wykonać w zamówieniu chwytaka.
4. Chwytak o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu

Zapytaj o produkt

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".

Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.


 

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

  • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
  • remonty dźwignic i torowisk,
  • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
  • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
  • opinie i ekspertyzy techniczne,
  • obliczenia wytrzymałościowe,
  • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
  • i wiele innych usług.
Oś czasu