DCt ™ Chwytak czterolinowy dwułupinowy trymujący - katalog DK16-107

Chwytaki

Opis produktu

Symbol Udźwig
Q max
Pojemność
V nom
Wymiary Masa
A A1 B B1 C C1 C2 E E1 E2 E3 E4 *d
liny max
d1 d2 L L1 S S1
[t] [m3] [mm] [kg]
1 10 1,6 2395 6000 1440 1368 3051 1994 10134 250 860 113 68 44 24 33 50 18250 6300 8595 1865 4820
2 16 4,0 2800 6800 1820 1878 3680 1650 12005 500 850 145 86 44 30 42 60 24000 7000 10655 2280 8028

Przykład oznaczenia
Chwytak czterolinowego dwułupinowego trymującego według Karty Katalogowej  DK16-107, o symbolu 1 i średnicy liny d=24mm

CHWYTAK CZTROLINOWY ŁUPINOWY TRYMUJĄCY  DK16-107-1-24

Przeznaczenie
Do transportu piasku, węgla, żwiru, itp, materiałów.

Zastosowanie
W suwnicach i żurawiach chwytakowych wyposażonych w dwubębnową wyciągarkę chwytakową z bliźniaczym układem lin nośnych.
Szczególnie zastosowanie; wybieranie resztek materiałów sypkich z ładowni statków i barek.

Dobór chwytaka
Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytaka do nosiwa i dźwignicy.

Uwagi
1. Stosowanie parami na przemian liny lewo i prawoskrętne.
2. Chwytak o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu

Zapytaj o produkt

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".

Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.


 

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

  • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
  • remonty dźwignic i torowisk,
  • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
  • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
  • opinie i ekspertyzy techniczne,
  • obliczenia wytrzymałościowe,
  • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
  • i wiele innych usług.
Oś czasu