DCt ™ Chwytak czterolinowy dwułupniowy trymujący - katalog DK16-106

Chwytaki

Opis produktu


 
Symbol Udźwig
Q max
Pojemność
V nom
Wymiary Masa
A A1 B B1 C C1 C2 E E1 E2 E3 E4 *d
liny max
d1 d2 L L1 S S1
[t] [m3] [mm] [kg]
1 16 4,0 2800 6800 1820 1778 3680 1840 12140 500 1060 145 86 44 30 42 60 24500 7000 10790 2280 8218

Przykład oznaczenia
chwytaka 4-linowego dwułupinowego trymującego, według Karty Katalogowej  DK16-103 o symbolu 1 i średnicy d=30mm

CHWYTAK 4-LINOWY DWUŁUPINOWY TRYMUJĄCY  DK16-106-1-30

Przeznaczenie
Do transportu piasku, węgla, żwiru, itp. materiałów.

Zastosowanie
W suwnicach i żurawiach chwytakowych wyposażonych w dwubębnową wyciągarkę chwytakową z bliźniaczym układem lin nośnych.
Szczególnie zastosowanie; wybieranie resztek materiałów sypkich z ładowni statków i barek.

Dobór chwytaka
Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytaka do nosiwa.

Uwagi
1. Stosowanie parami na przemian liny lewo i prawoskrętne.
2. Chwytak o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu

Zapytaj o produkt

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".

Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.


 

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

  • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
  • remonty dźwignic i torowisk,
  • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
  • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
  • opinie i ekspertyzy techniczne,
  • obliczenia wytrzymałościowe,
  • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
  • i wiele innych usług.
Oś czasu