DCw ™ Chwytak czterolinowy wielołupinowy - katalog DK16-108

Chwytaki

Opis produktu


 
Symbol Wykonanie Pojemność
V nom
Udźwig
Q
    Wymiary Masa
A A1 B C C1 C2 d d1 d2 E E1 E2 E3 E4 L
[m3] [t] [mm] [m] [kg]
1 A 5,0 6,3-10 3360 4808 150 6335 3785 1200 22 40 26 250 590 30 85 22 20 4152
B 4150

Oznaczenie wykonań
Symbol Wykonania
A B
1 krążki linowe i przeguby w łupinach na łożyskach tocznych krążki linowe i przeguby w lupinach na łożyskach ślizgowych

Przykład oznaczenia
chwytaka czterolinowego wielołupinowego, według Karty Katalogowej  DK16-108 o symbolu 1, wykonaniu A i średnicy liny d=22mm

CHWYTAK CZTEROLINOWY WIELOŁUPINOWY  DK16-108-1-A-22

Przeznaczenie
Do transportu drewna lub innych materiałów kawałkowych, włóknistych i łodygowych.

Zastosowanie
W suwnicach i żurawiach wyposażonych w dwubębnową wyciągarkę chwytakową z bliźniaczym układem lin nośnych.

Dobór chwytaka
Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytaka do nosiwa i dźwignicy.

Uwagi
1. Stosowanie parami na przemian liny lewo i prawoskrętne.
2. Chwytak o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu

Zapytaj o produkt

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".

Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.


 

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

  • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
  • remonty dźwignic i torowisk,
  • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
  • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
  • opinie i ekspertyzy techniczne,
  • obliczenia wytrzymałościowe,
  • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
  • i wiele innych usług.
Oś czasu