DCh ™ Chwytak silnikowy dwułupinowy z hydraulicznym napędem szczek - Katalog DK16-111

Chwytaki

Opis produktuGłówne paremetry
Symbol Wykonanie Pojemność
V nom
Jednorazowy
ładunek

G max.
Czas zamykania łupin
tz
Czas otwierania łupin
to
Wymiary Masa Hak jednorożny do podnoszenia chwytaka
wg PN-80/M-84510
Nr
A A1 B C C1
[m3] [kg] [s] [mm] [kg]
1 - 1,0 3200 10 10 1936 2150 1414 1655 2220 1648 2,5; 4; 5; 6
S 1656
2 - 1,6 4000 15 15 2156 2430 1454 1860 2487 1916 2,5; 4; 5; 6
S 1935
3 - 2,5 5000 20 20 2504 2790 1692 2032 2785 2191 2,5; 4; 5; 6
S -

Oznaczenie wykonań
Symbol Wykonania
- S
1;3 typowe - bez wyróżnika w oznaczeniu specjalne - wykonanie chwytaka wodoszczelne

Napięcie zasilania
Symbol Napięcie zasilania - U [V]
1;3 400, 500


Przykład oznaczenia
chwytaka silnikowego dwułupinowego z hydraulicznym napędem szczek, według Karty Katalogowej  DK16-111 o symbolu 1, wykonaniu typowym i napięciu 400V

CHWYTAK SILNIKOWY DWUŁUPINOWY HYDRAULICZNY  DK16-111-1-400

Przeznaczenie
Do transportu piasku, węgla, żwiru itp, materiałów.

Zastosowanie
Chwytak do pracy zawieszany jest na haku dowolnej dźwignicy hakowej o odpowiednim udźwigu.

Dobór chwytaka
Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytaka do nosiwa i dźwignicy.

Uwagi
Chwytak o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu
 
 

Zapytaj o produkt

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".

Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.


 

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

  • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
  • remonty dźwignic i torowisk,
  • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
  • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
  • opinie i ekspertyzy techniczne,
  • obliczenia wytrzymałościowe,
  • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
  • i wiele innych usług.
Oś czasu