DCh ™ Chwytak silnikowy dwułupinowy z hydraulicznym napędem szczęk do brył - katalog DK16-102

Chwytaki

Opis produktu


 
Symbol Pojemność
V
nom
Jednorazowy
ładunek

G
max
Czas zamykania
łupin

tz
Czas
otwierania
łupin

to
Wymiary Masa Hak jednorożny
do podnoszenia
chwytaka

Nr PN-M-84510:1980
Napięcie
Zasilania

U
A A1 B B1 C C1 L
[m3] [kg] [s] [mm] [kg]   [V]
1 1,0 3600 6-8 6-8 1936 2465 1180 1978 2270 1200 600 1400 2,5; 4; 5; 6 380, 500


Przykład oznaczenia
chwytaka dwułupinowego z hydraulicznym szczęk i z łupinami wąskimi według Karty Katalogowej  DK16-101 o symbolu 1

CHWYTAK HYDRAULICZNY DK16-101-1

Przeznaczenie
do przeładunku pojedynczych brył o średnicy 600÷1200mm


Zastosowanie
Chwytak do pracy zawieszony jest na haku dowolnej dźwignicy hakowej o odpowiednim udźwigu.

Dobór chwytaka
Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytaka do nosiwa i dźwignicy.

Uwaga
Chwytak o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu.
 

Zapytaj o produkt

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".

Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.


 

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

  • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
  • remonty dźwignic i torowisk,
  • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
  • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
  • opinie i ekspertyzy techniczne,
  • obliczenia wytrzymałościowe,
  • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
  • i wiele innych usług.
Oś czasu