DCn ™ Chwytak wielołupniowy z hydraulicznym napędem szczęk - Katalog DK16-101

Chwytaki

Opis produktu

Symbol Nom.
poj.

V
Moc
zain

P
Czas
zamykania

tz
Czas
otwierania

tw
Wymiary Masa 
A B D H H1 W Z usypowa
ładunku
jednorazowego
ładunku
własna
bez oleju
własna
z olejem
[m3] [kW] [s] [mm] [t/m3] [kg]
1 0,8 15 12 6 1788 2700 42 2358 2430 130 160 <3,00 2400 1860 1995
2 1975 2110
3 2080 2215
 
Symbol Łupiny chwytaka
1, 4 wąskie
2, 5 średnie
3, 6 szerokie


Przykład oznaczenia
chwytaka wielołupinowego z hydraulicznym szczek i z łupinami wąskimi według Karty Katalogowej  DK16-101 o symbolu 1

CHWYTAK HYDRAULICZNY DK16-101-1

Zastosowanie
Chwytak instalowany jest na urządzeniach dźwigowych hakowych.
Ze względu na rodzaj przenoszonego ładunku chwytak posiada łupiny wąskie, średnie szerokie. Chwytak z łupinami wąskimi i średnimi należy stosować do przeładunku złomu, kamienia, śmieci, niesortowanego krótkiego drewna, a chwytak z łupinami szerokimi do przeładunku materiałów sypkich i w kawałkach.

Uwaga
Chwytak o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu.

Zapytaj o produkt

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".

Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.


 

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

  • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
  • remonty dźwignic i torowisk,
  • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
  • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
  • opinie i ekspertyzy techniczne,
  • obliczenia wytrzymałościowe,
  • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
  • i wiele innych usług.
Oś czasu