CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o. Spółka Komandytowa w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans". Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.

Główne kierunki działalności:
 • modelowanie procesów i struktur transformacji wiedzy i transferu technologii do gospodarki,
 • rozwój innowacyjności produktów oraz procesów wytwarzania i eksploatacji, między innymi metody optymalizacji procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych dźwignic i maszyn przeładunkowo-transportowych, systemów sterowania obiektów,
 • rozwój systemów transportowych, racjonalizacji wykorzystania zasobów materiałowych i energetycznych w procesach wytwarzania i eksploatacji poprzez rozwój technologii utylizacji materiałów eksploatacyjnych,
 • prowadzenie własnych prac normalizacyjnych w zagadnieniach dotyczących dźwignic i maszyn przeładunkowo-transportowych.
DETRANS Spółka z o.o. posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie dźwignic, maszyn przeładunkowych i transportowych. Jest kontynuatorem prac realizowanych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans" i wcześniejszego Centralnego Biura Konstrukcji Maszynowych (CBKM). Posiadane wieloletnie doświadczenie w pełni wykorzystuje w obecnych innowacyjnych rozwiązaniach dźwignic i maszyn przeładunkowo-transportowych.

Wdraża w zakładach produkcyjnych opracowane nowe technologie oraz modernizacje, maszyny i urządzenia przeładunkowe i transportowe. Wykonuje pełne układy technologiczne, modernizacje maszyn i urządzeń. Realizuje prace projektowe, wykonuje dokumentację techniczną, opracowuje ekspertyzy i opinie techniczne.

Naszym klientom i wszystkim potrzebującym służymy radą, odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi układów transportowych i przeładunkowych, a także nowoczesnymi rozwiązaniami maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego. Współpracujemy z innymi zakładami w zakresie opracowywania i wprowadzania innowacyjności i nowych technologii w procesach produkcyjnych i technologicznych.

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

 • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
 • remonty dźwignic i torowisk,
 • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
 • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
 • opinie i ekspertyzy techniczne,
 • obliczenia wytrzymałościowe,
 • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
 • i wiele innych usług.
Oś czasu