Projektowanie

DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.

DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczno-ruchowe oraz niezbędne opisy techniczne. Wykonuje również obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji stalowych oraz napędów. 

DETRANS Spółka z o.o. wykonuje nadzory autorskie, opinie i ekspertyzy techniczne maszyn i urządzeń stwierdzające możliwość ich dalszej eksploatacji, względnie dokonania ich modernizacji, zmiany udźwigu lub rozpiętości. Ekspertyza techniczna jest podstawą opracowania dokumentacji technicznej modernizacji maszyny lub urządzeń, względnie dokonania generalnego remontu zapewniającego ich dalszą eksploatację.

  


 

O nas

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".

Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.

czytaj więcej