DCd ™ Chwytak 3-linowy obrotowy do przeładunku drewna - katalog DK16-103

Chwytaki

Opis produktu

Symbol Wykonanie Powierzchnia
przekroju
poprzecznego
drewna

F
Długość ładunku
L1
max
Masa
ładunku

G
max
Wymagany Udźwig
Q
Czas obrotu o 90o
t
Wymiary Masa
A A1 B B1 C C1 E E1 E2 d
liny
d1
liny
L Lo
[m2] [m] [kg] [kg] [s] [mm] [kg]
1 A 1,25 1,6 1500 4000 5 2194 2354 852 1390 2892 3350 125 1264 75 18-24 13-18 6200 3880 2465
1,4 2120 4000
2,0 3120 5000
2 B 1,6 1,25 1400 4000 5 2464 2644 852 1390 3026 3570 125 1264 75 18-24 13-18 6200 4440 2600
2,0 2400 5000
3,2 3700 6300
3 C 2,0 0,8 1200 4000 5 2764 2974 852 1390 3205 3820 125 1264 75 18-24 13-18 6200 5130 2780
1,25 2200 5000
2,0 3500 6300

Przykład oznaczenia
chwytaka 3-linowego obrotowego do przeładunku drewna według Karty Katalogowej  DK16-103 o symbolu 1, wykonaniu A, napięciu 400V

CHWYTAK 3-LINOWY OBROTOWY DO PRZEŁADUNKU DREWNA  DK16-103-1-A-400

Przeznaczenie
Do przeładunku drewna w postaci okrąglaków lub o zbliżonej długości, składowanych równolegle w stosach lub wagonach.

Zastosowanie
Do udźwigu drewna w specjalną wciągarkę chwytakową, dwubębnową z bliźniaczym układem lin na bębnie trzymającym, oraz jedna lina na bębnie zamykającym.

Dobór chwytaka
Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytaka do nosiwa i dźwignicy.

Uwagi
1. Stosowanie line lewo i prawoskrętna na bębnie trzymającym.
2. Chwytak o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu

Zapytaj o produkt

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".

Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.


 

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

  • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
  • remonty dźwignic i torowisk,
  • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
  • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
  • opinie i ekspertyzy techniczne,
  • obliczenia wytrzymałościowe,
  • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
  • i wiele innych usług.
Oś czasu