DCd ™ Chwytak 4-linowy dwułupniowy do przeładunku drewna - katalog DK16-104

Chwytaki

Opis produktu


 
Symbol Powierzchnia
przekroju
poprzecznego
drewna

F
Długość ładunku
L1
max
Masa
ładunku

Gm
max
Wymagany Udźwig
Q
Wymiary Masa
A A1 B B1 C C1 E E1 d
liny
L Lo
[m2] [m] [kg] [kg] [mm] [kg]
1 1,6 0,9 1320 3200 2278 3377 812 854 2971 3305 200 465 16 7400 5240 1878
1,4 2120 4000
2,0 3120 5000
2 2,0 0,95 1720 4000 2532 3767 816 858 3160 3550 200 465 16 7400 3024 2284
1,5 2720 5000
2,0 4020 6300
3 2,5 1,0 2250 5000 2826 4245 820 862 3387 3840 200 465 16 7400 6940 2748
1,6 2550 6300

Przykład oznaczenia
chwytaka 4-linowego dwułupinowego do przeładunku drewna, według Karty Katalogowej  DK16-104 o symbolu 1, wykonaniu A, układzie I i średnicy linyd=16mm

CHWYTAK 4-LINOWY DWUŁUPINOWY DO PRZEŁADUNKU DREWNA  DK16-104-1-A-I-16

Przeznaczenie
Do przeładunku drewna - papierówki.

Zastosowanie
Do dźwignic wyposażonych w dwubębnową wyciągarkę chwytakową z bliźniaczym układem lin nośnych, a więc do suwnic i żurawi chwytakowych zainstalowanych na placach i składach drewna.

Dobór chwytaka
Jako autorzy dokumentacji oferujemy prawidłowy dobór chwytaka do nosiwa.

Uwagi
1. Stosowanie parami na przemian liny lewo i prawoskrętne.
2. Chwytak o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu

Zapytaj o produkt

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".

Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.


 

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

  • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
  • remonty dźwignic i torowisk,
  • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
  • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
  • opinie i ekspertyzy techniczne,
  • obliczenia wytrzymałościowe,
  • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
  • i wiele innych usług.
Oś czasu