DEw ™ Zblocze górne trzykrążkowe z ogranicznikiem udźwigu

Opis produktu


Przykład oznaczenia
zblocza górnego z ogranicznikiem udźwigu według Karty Katalogowej DK16-022 o symbolu 1 i wykonaniu A

Zgodność z normami
Zblocze wg normy ZN-1232-33155:1984

Zgodność z wymaganiami UDT
Ogranicznik spełnia wymagania UDT przez następujący sposób działania:
a) uruchamia sygnalizację ostrzegawczą gdy masa ładunku przekracza
udźwig dźwignicy Qn
b) wyłącza mechanizm podnoszenia, gdy masa ładunku przekracza udźwig dźwignicy o wartość większa niż 1,15 Qn
Zblocza należy stosować, gdy przepisy wymagają awaryjnych urządzeń zabezpieczających.

Uwaga
Zblocze o innych parametrach może być wykonane po uprzednim uzgodnieniu.

Zapytaj o produkt

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".

Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.


 

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

  • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
  • remonty dźwignic i torowisk,
  • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
  • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
  • opinie i ekspertyzy techniczne,
  • obliczenia wytrzymałościowe,
  • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
  • i wiele innych usług.
Oś czasu