DEt ™ Zblocze górne jednokrążkowe z ogranicznikiem udźwigu

typ: DEt ™
NR / DK16-018
Pobierz kartę produktu

Opis produktuGłówne parametry
Symbol Wykonanie Nastawienie ogranicznika
na udźwig wciągarki
w grupie klasyfikacyjnej
wg PN-ISO 4301
Zakres
średnic
lin
Wymiary Masa max.  
4M 5M 6M D A E E1 H H1 G G1 K M
[kN] [mm] [kg]
1 A 8 - - 12:16 280 70 250 126 249 549 230 260 177 159 66,0
B - 5 5
C 5 - -
D      
2 A 12,5 - - 14:18 315 80 270 150 279 559 240 280 201 159 88,3
- 36 28 22


Oznaczenia wykonań
Symbol Wykonania Materiał krążków
1 A żeliwo
B staliwo
C żeliwo
D staliwo
2 A żeliwo
B staliwo


Przykład oznaczenia
zblocza górnego z ograniczeniem udźwigu według Karty Katalogowej DK16-018 o symbolu 1 i wykonaniu A:
ZBLOCZE GÓRNEZ OGRANICZENIEM UDŹWIGU DK16-018-1A


Zgodność z normami
Zblocze wg normy ZN-1232-33150:1984


Zgodność z wymaganiami UDT
Ogranicznik spełnia wymagania UDT przez następujący sposób działania:
  1. uruchamia sygnalizację ostrzegawczą gdy masa ładunku przekracza udźwig dźwignicy Qn
  2. wyłącza mechanizm podnoszenia, gdy masa ładunku przekracza udźwig dźwignicy o wartosć większą niż 1,15 Qn.
Zblocza należy stosować, gdy przepisy wymagają awaryjnych urządzeń zabezpieczajacych.

Zapytaj o produkt

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".

Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.


 

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

  • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
  • remonty dźwignic i torowisk,
  • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
  • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
  • opinie i ekspertyzy techniczne,
  • obliczenia wytrzymałościowe,
  • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
  • i wiele innych usług.
Oś czasu