DEt ™ Zblocze górne jednokrążkowe

typ: DEt ™
NR / DK16-017
Pobierz kartę produktu

Opis produktu
Główne parametry
Symbol Nr zblocza Wykonanie Siła w linie określona
dla grupy klasyfikacyjnej
wg PN-ISO 4301
Zakres
średnic
lin
Wymiary Masa max.  
4M 5M 6M D A A1 B F G H L M N S
[kN] [mm] [kg]
1 5 A 22 - - 11:14 280 60 80 70 170 230 256 420 60 100 103 32,0
B - 18 14
2 - 22 18 14 10:14 - 241 - - - 130 33,0
3 10 A 36 - - 14:18 315 70 90 80 200 280 290 500 80 130 133 48,0
B - 28 22
4 - 36 28 22 13:18 - 246 - - - 140 38,0


Oznaczenia wykonań
Symbol Wykonania Materiał krążków
1;3 A żeliwo
B staliwo
2;4 - stal


Przykład oznaczenia
zblocza górnego według Karty Katalogowej DK16-017 o symbolu 1 i wykonaniu A: ZBLOCZE GÓRNE DK16-017-1A


Zgodność z normami
Zblocze wg normy ZN-1232-33151:1982

Zapytaj o produkt

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".

Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.


 

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

  • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
  • remonty dźwignic i torowisk,
  • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
  • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
  • opinie i ekspertyzy techniczne,
  • obliczenia wytrzymałościowe,
  • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
  • i wiele innych usług.
Oś czasu