DEu ™ Zblocze górne dwukrążkowe z ogranicznikiem udźwigu

typ: DEu ™
NR / DK16-020
Pobierz kartę produktu

Opis produktuGłówne parametry
Symbol Wykonanie Nastawienie ogranicznika
na udźwig wciągarki
w grupie klasyfikacyjnej
wg PN-ISO 4301
Zakres
średnic
lin
Wymiary Masa max.  
4M 5M 6M D A C E E1 H H1 G G1 K M S
[kN] [mm] [kg]
1 A 12,5 - - 8:14 355 80 280 300 150 297 559 520 280 201 159 434 129,3
B 12,5 - - 289 106,7
C - - 8 297 130,7
D - - 8 289 106,7
2 A 20 - - 16:22 450 90 350 350 175 350 569 640 330 226 159 528 204,0
B 20 - - 147,0
C 16 - - 204,0
D 16 - - 147,0
E - 16 - 204,0
G - 16 - 147,0
H - 12,5 12,5 209,0
J - 12,5 12,5 147,0


Oznaczenie wykonań
Symbol Wykonania Materiał krążków
1 A żeliwo
B stal
C staliwo
D stal
2 A żeliwo
B stal
C żeliwo
D stal
E staliwo
G stal
H staliwo
J stalPrzykład oznaczenia
zblocza górnego z ograniczkiem udźwigu wg Karty Katalogowej DK16-020 o symbolu 1 i wykonaniu A
ZBLOCZE GÓRNE Z OGRANICZKIEM UDŹWIGU DK16-020-1A


Zgodność z normami
Zblocze wg normy ZN-1232-33153:1984


Zgodność z wymaganiami UDT
Ogranicznik spełnia wymagania UDT przez następujący sposób działania:
  1. uruchamia sygnalizację ostrzegawczą gdy masa ładunku przekracza udźwig dźwignicy Qn
  2. wyłącza mechanizm podnoszenia, gdy masa ładunku przekracza udźwig dźwignicy o wartosć większą niż 1,15 Qn.
Zblocza należy stosować, gdy przepisy wymagają awaryjnych urządzeń zabezpieczających.

Zapytaj o produkt

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".

Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.


 

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

  • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
  • remonty dźwignic i torowisk,
  • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
  • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
  • opinie i ekspertyzy techniczne,
  • obliczenia wytrzymałościowe,
  • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
  • i wiele innych usług.
Oś czasu