BRe-X ™ Przekładnia zębata podnoszenia seria 210-640

Opis produktu

Reduktory zębate walcowe serii BRe-XTM 210-640

 

SPIS TREŚCI

 1. Opis
 2. Dane techniczne
 3. Oznaczenie reduktora
 4. Współczynnik doboru wielkości reduktora
 5. Dobór wielkości reduktora
 6. Przykłady doboru wielkości reduktora
 7. Rysunek katalogowy
 8. Wymiary reduktorów
 

1. OPIS

Reduktory zębate walcowe serii BRe-XTM są reduktorami dźwignicowymi przeznaczonymi głównie do zastosowania  w napędach mechaniznów podnoszenia. Seria BRe-XTM obejmuje wielkości reduktorów od 21-640 o centralach całkowitych od 490-1410 mm, przełożeniach nominalnych od 32-450 i nominalnych momentach wyjściowych od 12 - 340 kNm. Reduktory w zakresie przełożeń 32-125 wykonywane są jako 3-stopniowe, a dla przełożeń 100-450 wykonywane są jako 4-stopniowe. Nośniki reduktorów wyliczono w oparciu o normę ISO 6336. Współczynniki bezpieczeństwa zębów na zginanie i nacisk powierzchniowy mają wartości stosowane dla reduktórów dźwignicowych.
 

1.1. Korpus reduktora

Wykonany jest jako spawany ze stali w gatunku S355 J2. Posiada sztywną o dużej wytrzymałości na zignanie i skręcanie konstrukcję.
Umożliwia to:
» czteropunktowe mocowanie korpusu reduktora do ramy nośnej mechanizmu podnoszenia
» wspornikowe mocowanie korpusu reduktora
» podwieszanie reduktora na wale wyjściowym
 

1.2. Wały i koła zębate

Koła i wały uzębione wykonane sąze stali do nawęglania w gatunku 17CrNlMo6 (17HNM). Wał wyjściowy w komplecie ze sprzęgłem przegubowym wykonane są ze stali do ulepszania cieplnego w gatunku 42CrMo4 (40HM). Uzębienia są nawęglane i szlifowane. Twardość powierzchni zębów 58-62 HRC przy twardości rdzenia 30-40 HRC. Przekładne wykonywane są w klasach dokładności wg DIN 3961 (o wielkościach odpowiednich dla reduktorów dźwignicowych) i zapewniają prawidłową pracę zazębień i cichobieżność reduktorów. Wszystkie stopnie posiadają korygowaną i optymalizowaną geometrię zarysu zębów. Wały i koła zębate wykonywane są wyłącznie z odkuwek z pełnym poświadczeniem składu chemicznego, własności wytrzymałościowych i są badane na obecność wad wewnętrznych.
 

1.3. Łożyska toczne

Ze względu na specyficzne wymagani i warunki pracy reduktorów dźwignicowych zastosowana głównie łożyska barułkowe dwurzędowe, w niektórych przypadkach występują łożyska walcowe jednorzędowe lub walcowe jednorzędowe z pełnąliczbą wałeczków, renomowanych producentów. Zastosowanie powyższych typów łożysk pozwoliło na optymalne wykorzystanie reduktorów serii BRe-XTM, przy zachowaniu wyskiej sprawności całkowitej równej 0,98 dla trzystopniowych i 0,97 dla czterostopniowych.

» w niskich i wysokich grupach klasyfikacyjnych M1-M8
» w lekkich i ciężkich warunkach pracy np.: lekie suwnice montażowe i ciężkie suwnice hutniczne
» w niskich i wysokich temperaturach
 

1.4. Uszczelnienia

Wały wejściowe uszczelnione są pojedynczym pierścienie do promieniowego uszczelniania wału z dodatkową wargą przeciwpyłową. Wały wyjściowe posiadają dwa pierścienie uszczelniające, przestrzeń pomiędzy pierścieniami wypełniona jest smarem stałym. Zastosowane są pierścienie uszczelniąjce wykonane z kauczuku nitrylowego NBR. Płaszczyzny stykowe korpusu oraz pokrywy łożyskowe uszczelniane są produktami firmy LOCTITE.
 

1.5. Smarowanie

W standardowym wykonaniu reduktora, uzębienie i łożyska smarowane są rozbryzgowo olejem dobieranym każdorazowo odpowiednio do warunków pracy. W wykonaniu specjalnym możliwa jest zabudowa dodatkowych elementów poprawiających smarowanie lub zastosowanie pompy oleju.
 

1.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone są odpowiednimi powłokami antykorozyjnymi zgodnie z Instrukcją producenta.
 

1.7. Kontrola

Wszystkie elementy reduktora przed zamontowaniem podlegją 100% kontroli.
 

1.8. Próba ruchowa

Każdy reduktor po zmontowaniu napełniany jest olejem i poddawany próbie kinematycznej na stanowisku prób. Sprawdza się poprawność pracy i przeprowadza się pomiar głośności pracy reduktora bez obiążenia, napędzanego silnikiem elektrycznym o 3000obr/min.

 

2. DANE TECHNICZNE

Wały wejściowe uszczelnione są pojedynczym pierścienie do promieniowego uszczelniania wału z dodatkową wargą przeciwpyłową. Wały wyjściowe posiadają dwa pierścienie uszczelniające, przestrzeń pomiędzy pierścieniami wypełniona jest smarem stałym. Zastosowane są pierścienie uszczelniąjce wykonane z kauczuku nitrylowego NBR. Płaszczyzny stykowe korpusu oraz pokrywy łożyskowe uszczelniane są produktami firmy LOCTITE.
 
Nr redukt. Wielkość
reduktora
Centrala
reduktora
CC [mm]
Nominalny
moment wyjściowy
M2 [kNm]
Maksymalna
siła poprzeczna
Pmax [kN]
Masa reduktora
z 1 sprzęgłem
przegubowym [kg]
Ilość
oleju
[l]
1 X 210 490 12 70 400 16
2 X 230 530 16 80 490 22
3 250 570 21 90 590 26
4 280 640 28 110 720 30
5 300 660 32 120 810 39
6 320 725 42 130 1050 46
7 340 770 50 135 1300 55
8 360 810 62 140 1450 67
9 380 860 72 160 1680 80
10 400 900 85 180 2100 95
11 430 960 102 200 2400 120
12 470 1030 125 235 3000 150
13 500 1110 160 270 3800 190
14 560 1250 225 320 5000 280
15 600 1330 280 370 6000 325
16 640 1210 340 420 7000 385
 
 1. Przełożenia nominalne reduktorów dla wszystkich wielkości wynoszą:
  - dla zakresu przełożeń 32-125 - reduktory trzystopniowe
  32 36 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 125
  - dla zakresu przełożeń 100-450 - reduktory czterostopniowe
  100 112 125 140 160 180 200 225 250 280 320 360 400 450
 2. Przełożenia rzeczywiste mogą się różnić od nominalnych +-5%, infomacje o rzeczywistej wartości przełożenia dla konkretnej wielkości reduktora, można uzyskać u producenta.
 3. Podana masa i ilość oleju są wielkościami orientacyjnymi.
 4. Zalecany zakres prędkosci wejściowych dla wielkości reduktora:
  X210 - X380 wynosi 1000-3000 obr/min.
  X400 - X640 wynosi 750-2000 obr/min.
 

3. OZNACZENIA REDUKTORA

BRe X 320 0725   050 A01   AS 225M4 C1 D1   WS01
1 2 3 4   5 6   7 8 9 10   11
 1. Reduktor do mechanizmu podnoszenia BRe
 2. Wał wyjściowy z wielowypustowym sprzęgłem bębna linowego X
 3. Wielkość reduktora 320
 4. Wielkość centrali całkowitej [mm] 0725
 5. Przełożenie nominalne 050     -  (032-125 reduktor 3-stopniowy) / (100-450 reduktor 4-stopniowy)
 6. Układ reduktora A01
 7. Adapter do mocowania silnika kołnierzowego do reduktora AS
 8. Wielkość silnika (maks. wielkość silnika zależy od wielkości reduktora) 225M4
 9. Reduktor wyposażony w indukcyjny czujnik prędkości obrotowej C1
 10. Oznaczenie dodatkowego czopa wału wejściowego reduktora D1
 11. Dodatkowe oznaczenie wykonania specjalnego reduktora (po uzgodnieniu z producentem)
W zapytaniu na dostawę reduktora należy podać:
 1. Oznaczenie reduktora
 2. Grupę klasyfikacyjną mech. podnoszenia wg PN-ISO 4301-1 (M, L, T)
 3. Moc Ns w kW, liczbę obrotów ns w obr/min i wielkość momentu rozruchowego Mr silnika w Nm
 4. Moment obrotowy od obciążenia na bębnie linowym w kNm i siłę poprzeczną w kN działającą na wał wyjściowy reduktora.
 

3.1. Uwagi

Producent wykonuje również na bazie reduktorów serii BRe-XTM reduktory spoecjalne na przykład:
» z wydłużonym wałem wyjściowym do podwieszenia reduktora
» z przełożeniem reduktorów czterostopniowych 630.

 

4. WSPÓŁCZYNNIK DOBORU WIELKOŚCI REDUKTORA

Podane poniżej wartości współczynników dotyczą napędu mechanizmu silnikiem elektrycznym zasilanym z przetwornicy częstotliwości. Zastosowanie do napędu silników dwubiegowych wymaga uzgodnień z producentem.
Zakres temperatur otoczenia -25oC do +40oC.
(Dla innych temperatur, wykonanie reduktora należy uzgodnić z producentem)
 

4.1. Współczynniki fa i fr

Zależne od grupy klasyfikacyjnej mechanizmuy w której pracuje reduktor.
Grupa klasyfikacyjna mechanizmu wg ISO 4301.

fa - współczynnik pracy - tabela 2
fr - współczynnik momentu rozruchowego - tabela 2

W celu określenia współczynników fa i fr należy przyjąć lub obliczyć współczynnik rozkładu obciążenia Km wg punktu 4.1.1.
 

4.1.1 Współczynnik rozkładu obciążenia Km

Km = t1/1 x (T1/T)3 + t2/t x (T2/T)3 + ... + ti/t x (Ti/T)3

t1, t2, ..., ti - średni czas użytkowania reduktora przy danym poziomie obciążenia
t - całkowita suma czasów użytkowania
T1, T2, ..., Ti - wartość obciążenia danego cyklu użytkowania
T - największa wartość obciążenia.Nominalny współczynnik rozkładu obciążenia reduktora ustala się dobierając do obliczonego współczynnika rozkładu obciążenia najbliższą większą nominalną wartość Km podaną w tabeli 2.

TABELA 2
Stan
obciążenia
mechanizmu
Współczynnik
Km
Charakterystyka
obciążenia mechanizmu
ISO 4301
Klasa wykorzystywania mechanizmu
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Całkowity czas użytkowania mechanizmu [godz]
200
do
400
401
do
800
801
do
1600
1601
do
3200
3201
do
6300
6301
do
12500
12501
do
25000
25001
do
50000
50001
do
100000
Grupa klasyfikacyjna mechanizmu
L1
Lekki
0,125 Mechanizmy podlegające bardzo rzadko
maksymalnemu obciążeniu, a przeważnie
małym obciążeniom
  M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
fa 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3
fr 0,5 0,5 0,5 0,5 0,55 0,6 0,65 0,75 0,8
L2
Średni
0,25 Mechanizmy podlegające niezbyt często
maksymalnemu obciążeniu, a przeważnie
przeciętnym obciążeniom
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8
fa 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4
fr 0,5 0,5 0,5 0,5 0,55 0,6 0,65 0,75 0,8
L3
Ciężki
0,50 Mechanizmy podlegające często
maksymalnemu obciążeniu,
a przeważnie dużym obciążeniom
  M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8 M8
fa 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,8
fr 0,5 0,5 0,55 0,55 0,6 0,65 0,75 0,85 1,0
L4
Bardzo
ciężki
1,00 Mechanizmy podlegające regularnie
maksymalnemu obciążeniu
  M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8 M8 M8
fa 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7 2,0 2,2
fr 0,5 0,55 0,55 0,6 0,7 0,75 0,85 0,95 1,1
 

4.2. Współczynnik fz

Zależny od liczby załączeń reduktora na godzinę.

TABELA 3
Liczba
załączeń / godzinę
<10 11-60 61-150 151-200 201-320
fz
Współczynnik
fa
0,8 - 0,9 1,0 1,2 1,4 - -
1,0 - 1,1 1,0 1,1 1,2 1,4 -
1,2 - 1,4 1,0 1,1 1,1 1,2 1,4
1,5 - 1,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,4
2,0 - 2,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
 

5. DOBÓR WIELKOŚCI REDUKTORA

Warunek nominalnego momentu wyjściowego m2 reduktora
Reduktor dobieramy z warunku nominalnego momentu wyjściowego:
M2 > Mobc x fa x fz

Warunek momentu rozruchowego Mr silnika
Mr x fr x in < M2

Warunek siły poprzecznej p2 działającej na wał wyjściowy
P2 < Pmax / (fa x fz)

Maksymalna moc wyjściowa N2 reduktora
Wielkość wyjściowej mocy maksymalnej reduktora wyliczamy z zależności:
N2 = M2 x ns / (in x 9,55)


M2 - nominalny moment wyjściowy  reduktora [kNm] tabela 1
N2 - nominalna moc wyjściowa reduktora [kW]
Mobc - moment obciążenia na wale wyjściowym [kNm]
P2 - siła poprzeczna na wale wyjściowym [kNm]
Pmax - maksymalna siła poprzeczna na wale wyjściowym [kNm] tabela 1
Ns - moc silnika elektrycznego [kW]
ns - obroty nominalne silnika [kNm]
Mr - moment rozruchowy silnika [kNm]
in - przełożenie nominalne reduktora
fa, fz, fr - współczynnik doboru tabela 2 / 3

 

6. PRZYKŁADY DOBORU WIELKOŚCI REDUKTORA

6.1. Mechanizm podnoszenia - przykład 1

DANE:
Napęd mechanizmu silnikiem elektrycznym zasilanym z przetwornicy częstotliwości
moc silnika Ns = 90kW, obroty ns=1485 obr/min, moment rozruchowy Mr = 0,87 kNm
Przeciętny czas pracy mechanizmu na dobę
2,0 godz.
Liczba załączeń na godzinę
do 50
Przeciętna liczba dni pracy mechanizmu w roku
250 dni
Moment obciążenia
Mobc = 50 kNm (moment na bębnie linowym)
Okres eksploatacji mechanizmu
20 lat
Siła poprzeczna działająca na wał wyjściowy
P2 = 50kN
Nominalny współczynnik rozkładu obciążenia
Km = 0,25 (Klasa obciążenia mechanizmu L2)
Przełożenie nominalne reduktora
in = 90


Dla powyższych danych wyliczamy całkowity czas użytkowania mechanizmu w godzinach i dla Km=0,25 wg ISO 4301 określamy klasę wykorzystania i grupę klasyfikacyjną mechanizmu.
2,0 x 250 x20 = 10 000 godzin


Klasa obciążenia mechanizmu - L2,
Klasa wykorzystania mechanizmu - T6,
Grupa klasyfikacyjna mechanizmu - M6.

Z tabel 2 i 3 współczynniki dla powyższych danych wynoszą:
fa = 1,1 dla GKM M6-L6, T6
fr = 0,6 dla GKM M6-L2, T6
fz = 1,1 dla liczby załączeń do 50 zał./godz.

Wymagany minimalny, nominalny moment wyjściowy reduktora
M2 > 50 x 1,1 x 1,1 = 60,5 kNm


Wybrano reduktor wielkości BRe-X3600810,
trzystopniowy in = 90 dla którego nominalny moment wyjściowy M2 wynosi 62 kNm,
a maksymalna siła poprzeczna Pmax wynosi 130 kN.

Dla wybranej wielkości reduktora sprawdzamy warunek momentu rozruchowego silnika i siły poprzecznej.
Mr x fr x in = 0,87 x 0,6 x90 = 47 kNm < M2 = 62 kNm
P2 = 50 kN < Pmax / (fa x fz) = 130 / (1,1 x 1,1) = 107,4 kN

Wybrana wielkość reduktora spełnia wymagane warunki.

Nominalna moc wyjściowa reduktora wynosi:
N2 = 62 x 1485 / (90 x 9,55) = 107,0 kW
 

6.2. Mechanizm podnoszenia - przykład 2

DANE:
Napęd mechanizmu silnikiem elektrycznym zasilanym z przetwornicy częstotliwości
moc silnika Ns = 132kW, obroty ns=990 obr/min, moment rozruchowy Mr = 1,9 kNm
Przeciętny czas pracy mechanizmu na dobę
16,0 godz.
Liczba załączeń na godzinę
do 120
Przeciętna liczba dni pracy mechanizmu w roku
300 dni
Moment obciążenia
Mobc = 150 kNm (moment na bębnie linowym)
Okres eksploatacji mechanizmu
20 lat
Siła poprzeczna działająca na wał wyjściowy
P2 = 200kN
Nominalny współczynnik rozkładu obciążenia
Km = 1,0 (Klasa obciążenia mechanizmu L4)
Przełożenie nominalne reduktora
in = 160


Dla powyższych danych wyliczamy całkowity czas użytkowania mechanizmu w godzinach i dla Km=1,0 wg ISO 4301 określamy klasę wykorzystania i grupę klasyfikacyjną mechanizmu.
16,0 x 300 x 20 = 96 000 godzin


Klasa obciążenia mechanizmu - L4,
Klasa wykorzystania mechanizmu - T9,
Grupa klasyfikacyjna mechanizmu - M8.

Z tabel 2 i 3 współczynniki dla powyższych danych wynoszą:
fa = 2,2 dla GKM M8-L4,T9
fr = 1,1 dla GKM M8-L4, T9
fz = 1,0 dla liczby załączeń do 120 zał./godz.

Wymagany minimalny, nominalny moment wyjściowy reduktora
M2 > 150 x 2,2 x 1,0 = 330,0 kNm


Wybrano reduktor wielkości BRe-X6401410,
czterostopniowy in = 160 dla którego nominalny moment wyjściowy M2 wynosi 340 kNm,
a maksymalna siła poprzeczna Pmax wynosi 400 kN.

Dla wybranej wielkości reduktora sprawdzamy warunek momentu rozruchowego silnika i siły poprzecznej.
Mr x fr x in = 1,9 x 1,1 x 160 = 334,4 kNm < M2 = 340 kNm

Wybrana wielkość reduktora spełnia wymagane warunki.

Nominalna moc wyjściowa reduktora wynosi:
N2 = 340 x 990 / (160 x 9,55) = 220,3 kW


 

7. RYSUNEK KATALOGOWY 

8. WYMIARY REDUKTORÓW

Reduktory zębate walcowe BRe-XTM 210-640
Nr
reduktora
Wielkość
reduktora
CC AC AH AL AN BA BB BC ØBS B2 B3 Wał wejściowy Wał wyjściowy M3 N1 N5 N6 NP RS Wielkość
reduktora
in=32-56 in=63-160 in=180-450
ØD1 L1 ØD1 L1 ØD1 L1 ØD2 N2
1 210 490 470 245 880 230 230 270 100 18 45 30 35 80 40 80 30 80 160 215 144 160 273 30 20 1 210
2 230 530 500 260 950 250 250 290 100 18 55 30 40 110 40 80 35 80 170 220 149 170 279 30 205 1 230
3 250 570 525 280 1020 270 260 310 100 22 60 35 40 80 40 80 35 80 180 235 161 185 298 30 220 1 250
4 280 640 565 300 1118 298 300 350 100 22 65 35 50 110 45 110 40 80 220 260 169 190 326 34 243 1 280
5 300 660 605 320 1155 315 300 350 100 22 70 40 50 110 45 110 40 80 230 275 180 200 341 36 257 1 300
6 320 725 655 350 1250 335 320 380 120 26 70 50 55 110 50 110 45 110 240 290 197 210 366 36 272 1 320
7 340 770 700 370 1335 365 340 400 120 26 75 50 60 140 55 110 50 110 260 305 213 230 385 36 287 1 340
8 360 810 745 390 1390 380 360 420 120 26 80 53 60 140 55 110 50 110 270 320 226 240 408 36 302 1 360
9 380 860 771 410 1460 400 380 440 120 26 85 58 65 140 60 140 55 110 280 330 263 260 422 36 312 1 380
10 400 900 810 430 1570 420 420 484 140 26 100 60 70 140 65 140 60 140 310 355 255 290 455 40 335 1 400
11 430 960 870 460 1670 420 420 484 140 26 100 60 70 140 65 140 60 140 320 370 268 300 472 40 350 1 430
12 470 1030 945 500 1805 495 480 564 170 34 110 65 75 140 70 140 65 140 350 420 300 330 529 44 398 1 470
13 500 1110 995 525 1930 520 520 620 180 34 130 65 80 170 75 140 70 140 350 440 318 340 569 44 418 1 500
14 560 1250 1115 590 2170 590 600 700 200 40 150 70 85 170 80 170 75 140 400 490 362 380 624 48 464 1 560
15 600 1330 1200 630 2300 630 620 730 220 40 150 70 95 170 85 170 80 170 430 520 377 390 657 60 490 1,5 600
16 640 1410 1275 670 2430 670 670 770 250 2x34 150 75 100 210 90 170 80 170 450 560 417 440 701 60 530 2 640
 
Wymiary zabudowy adaptera silnika kołnierzowego Wymiary zabudowy sprzęgła przegubowego
Nr
reduktora
Wielkość
reduktora
Maks.
wielkość
silnika
IEC
ØDM ØDSH7 LAD RAS Mxg (8x) T RB S A* ØA DDh8 ØDE ØDF G1 S1 S2 Wielkość
reduktora
1 210 200 210 180 131 118 M12x25 5 1 15 1 14 170 190 220 8 6 4 210
2 230 225 240 210 136 135 M12x25 5 1 15 1 14 180 210 250 8 6 4 230
3 250 225 250 220 153 154 M12x30 7 1 15 1 14 190 220 260 10 8 5 250
4 280 280 250 220 157 154 M16x30 7 1 15 1 18 240 280 320 12 8 6 280
5 300 280 270 240 168 170 M16x30 8 1 15 1 18 250 290 330 12 8 6 300
6 320 280 270 240 180 170 M16x35 8 1 20 1 18 260 300 340 12 8 6 320
7 340 280 280 250 200 171 M16x35 8 1 25 1 18 280 320 360 12 8 6 340
8 360 280 280 250 209 171 M16x35 8 1 25 1 18 290 330 370 12 8 6 360
9 380 280 280 250 219 171 M16x35 8 1 25 1 18 300 350 400 16 12 10 380
10 400 280 320 290 234 191 M20x45 8 1 25 2 22 330 380 430 16 12 10 400
11 430 280 320 290 252 193 M20x45 8 1 25 2 22 350 400 450 16 12 10 430
12 470 315 350 320 270 218 M20x45 8 1 25 2 22 360 410 470 16 12 10 470
13 500 315 350 320 297 218 M20x45 8 1 25 2 22 370 420 490 16 12 10 500
14 560 355 400 360 337 245 M20x45 10 1,5 25 2 22 430 470 450 20 16 12 560
15 600 355 400 360 352 245 M20x50 10 1,5 25 2 22 460 500 570 20 16 12 600
16 640 355 410 360 391 250 M24x60 10 1,5 30 2 26 480 520 590 20 16 12 640

Zapytaj o produkt

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".

Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.


 

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

 • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
 • remonty dźwignic i torowisk,
 • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
 • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
 • opinie i ekspertyzy techniczne,
 • obliczenia wytrzymałościowe,
 • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
 • i wiele innych usług.
Oś czasu