BRd-X ™ Przekładnia zębata podnoszenia seria 120-320

Opis produktu

Reduktory zębate walcowe do mechanizmów podnoszenia serii BRd-X™ 120 - 320

 1. Opis
 2. Oznaczenie reduktora
 3. Przełożenia reduktora
 4. Podstawowe dane techniczne
 5. Współczynnik doboru wielkości reduktora
 6. Dobór wielkości
 7. Rysunek katalogowy
 8. Wymiary
 

Opis

Nasze nowoczesne reduktory zębate walcowe z serii BRd-XTM należą do najnowszej linii specjalistycznych reduktorów dźwignicowych. Służą one do przełożenia energii silnika we wszelkich napędach mechanizmów podnoszenia.

Reduktory BRd-XTM pracują w pozycji wertykalnej, wykorzystując technologię trzystopniową, dzięki czemu posiadają wysoką sprawność na poziomie 0,93. Utrzymują je one w szerokim spektrum temperatur, od  -25 do 40 stopni. Elementy reduktorów BRd-XTM wykonane są z wysokiej jakości stali, na nowoczesnych obrabiarkach numerycznych, dzięki czemu wszystkie elementy są ze sobą spasowane według wymagającej tolerancji. Koła zębate trzybiegowego układu mechaniczny, stanowiące serce reduktora są zeszlifowane, co zapewnia cichobieżność całego mechanizmu.

Szeroka gama 12 typów produktów sprawi, iż dopasujemy odpowiadający reduktor do każdego typu sprzętu. Nasze produkty dobieramy podczas rozmowy z klientem, dzięki czemu do jego rąk trafi produkt spełniający nawet najbardziej wyśrubowane wymagania. Korpus reduktora posiada centrowanie na średnicy ØD3 h6. Dzięki cztero- punktowemu gwintowaniu reduktora o wielkości otworu M i długości gwintu LM, zapewnia stabilne i bezpieczne połączenie, nawet przy wysokich obciążeniach silnika. Reduktor mocowany jest przy pomocy śrub pasowych minimalnej klasie 8.8.  Ze względów bezpieczeństwa nie należy korzystać z śrub niższej klasy.

NAPĘD DLA REDUKTORA STANOWI SILNIK KOŁNIERZOWY ZASILANY Z PRZETWORNICY CZĘSTOTLIWOŚCI:
- IEC, ns = 1500 obr/min, f=50Hz
- IEC, ns = 1500 obr/min, technika 87Hz
ALTERNATYWNĄ METODĄ ZASILANIA JEST WYKORZYSTANIE SILNIKA DWUBIEGOWEGO:
- IEC, ns = 2900 obr/min, 50Hz
 

Oznaczenia Reduktora

BRd-XTM   210 - 100 - SB210 - V - IEC - CWE CWY - WS01
1   2   3   4   5   6   7 8   9
 
 1. Typ reduktora: BRd-XTM
 2. Wielkość reduktora: 210
 3. Przełożenie nominalne: 100
 4. Oznaczenie przynależnej piasty bębna: SB210
 5. Położenie pracy reduktora: V - pionowe, H - poziome
 6. Przystosowanie do zabudowy silnika kolnierzowego wielkości: IEC 200
 7. Wyposażony w dodatkowy czop wału wejściowego: CWE
 8. Wyposażony w dodatkowy czop wału wyjściowego: CWY
 9. Oznaczenie wykonania specjalnego reduktora (do uzgodnienia z producentem): WS01

ABY DOPASOWAĆ REDUKTOR BRd-XTM DO SILNIKA, W ZAMÓWIENIU NALEŻY PODAĆ:
 1. Oznaczenie zakupowanego reduktora,
 2. Grupę klasyfikacyjną mechanicznego podnoszenia, wedlug normy PN-ISO 4301-1 (grupa M, L lub T),
 3. Moc silnika wyrażoną w kW, Liczbę obrotów na minutę, Wielkość momentu rozruchowego wyrażoną w Nm,
 4. Moment obrotowy od obciążenia na piaście wału bębna wyjściowego wyrażone w kNm,
 5. Siłę poprzeczną na piaście wału bębna wyjściowego wyrażoną w kN.
 

Przełożenia reduktora

A. Zakresy przełożeń nominalnych reduktorów podano w tabeli 1
B. Przełożenia rzeczywiste mogą się różnić od nominalnych +/- 5%
- Skontaktuj się z nami w celu otrzymania informacji o rzeczywistej wartości przełożenia dla konkretnej wielkości reduktora.
 

Podstawowe dane techniczne

TABELA 1
Nr
Reduk.
Wielkość Centrala
[mm]
Przełożenia Maks. moment wyjściowy
M2
[kNm]
Maks. siła poprzeczna
Pmax.
[kN]
Masa reduktora
z piastą bębna
[kg]
Ilość oleju
[l]
AC AB
1 120 310 45 40-80 2,1 30 110 5,0
80-120 2,3
120-180 2,5
2 140 335 60 40-80 4,0 35 160 6,0
80-120 4,2
120-180 4,4
3 150 360 60 40-80 5,0 40 200 7,0
80-120 5,2
120-180 5,4
4 160 379,99 65 50-80 7,3 50 250 8,0
80-100 7,5
100-140 7,8
5 180 416,24 70 50-80 9,0 55 300 9,5
80-100 9,2
100-140 9,5
6 200 4563 75 50-80 11,3 60 350 12,0
80-100 11,5
100-150 11,8
7 210 465,65 95 50-80 15,8 70 430 16,0
80-100 16,0
100-150 16,5
8 240 512,83 95 50-80 19,0 80 560 21,0
80-100 20,0
100-150 21,5
9 270 574,47 100 50-80 25,5 90 650 26,0
80-100 26,0
100-150 26,5
10 300 651,48 100 50-100 33,0 110 920 30,0
80-100 34,0
100-150 35,0
11 320 699,67 100 50-80 41,0 120 1100 40,0
80-100 42,0
100-150 43,0
 

Współczynniki doboru wielkości reduktora

Podane poniżej wartości współczynników dotyczą napędu mechanizmu silnikiem elektrycznym zasilanym z przetwornicy. Zastosowanie do napędu silników dwubiegowych wcześniejszego uzgodnienia z producentem Zakres temperatur otoczenia -25oC do +40oC. (Możliwe wykonanie reduktora pracującego w innym zakresie temperatur, po wcześniejszym uzgodnieniu).


WSPÓŁCZYNNIK fa i fr

Zależne od grupy klasyfikacyjnej mechanizmu, w której pracuje reduktor.
Grupa klasyfikacji mechanizmu w której pracuje reduktor wg ISO 4301:
fa - współczynnik pracy - tabela 2
fr - współczynnik momentu obrotowego - tabela 2

W celu określenia współczynników fa i fr należy przyjąć lub obliczyć współczynnik rozkładu obciążenia Km według opisu poniżej.


WSPÓŁCZYNNIK ROZKŁADU OBCIĄŻENIA Km
 
Km = t1/t x (T1/T)+ t2/t x (T2/T)3 + [...] + ti/t x (Ti/T)3

t1, t2, [...], ti - średni czas użytkowania reduktora przy danym poziomie obiążenia
t - całkowita suma czasów użytkowania
T1, T2, [...]. Ti - wartość obciążenia danego cyklu użytkowania
T - największa wartość obciążeniaPrawidłowo ustalony nominalny współczynnik rozkładu obciążenia reduktora ma następną większą wartość nominalną Km podaną w tabeli 2.
 
TABELA 2
Stan obciążenia mechanizmu Współczynnik
Km
Charakterystyka
obciążenia mechanizmu
ISO 4301
Klasa wykorzystania mechanizmu
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
Całkowity czas użytkowania mechanizmu [godz]
200
do
400
401
do
800
801
do
1600
1601
do
3200
3201
do
6300
6301
do
12500
12501
do
25000
25001
do
50000
Grupa klasyfikacyjna mechanizmu
L1
Lekki
0,125 Mechanizmy podlegające bardzo rzadko maksymalnemu obciążeniu,
a przeważnie małym obciążeniom
  M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
fa 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1
fr 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,55 0,65 0,7
L2
Średni
0,25 Mechanizmy podlegające niezbyt często maksymalnemu obciążeniu,
a przeważnie przeciętnym obciążeniom
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7  
fa 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1  
fr 0,5 0,5 0,5 0,5 0,55 0,6 0,65  
L3
Ciężki
0,50 Mechanizmy podlegające często maksymalnemu obciążeniu,
a przeważnie dużym obciążeniom
  M2 M3 M4 M5 M6 M7    
fa 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2    
fr 0,5 0,5 0,5 0,5 0,55 0,56    
L4
Bardzo ciężki
1,00 Mechanizmy podlegające regularnie maksymalnemu obciążeniu   M3 M4 M5 M6 M7      
fa 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3      
fr 0,5 0,5 0,5 0,55 0,6      


WSPÓŁCZYNNIK fz
Zależny od liczby załączeń reduktora na godzinę.
TABELA 3
Liczba zał./godz. < 10 11-60 61-150 151-200 201-300
fz
Współczynnik
fa
0,8 1,0 1,0 1,1 1,15 -
0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2
1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2
1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1
1,2 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1
1,3 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1
 

Dobór wielkości reduktora

WARUNEK NOMINALNEGO MOMENTU WYJŚCIOWEGO M2 REDUKTORA
M2 > Mobc x fa x fx

WARUNEK MOMENTU ROZRUCHOWEGO Mr SILNIKA
Mr x fr in < M2
Mr = 9,55 x Ns/ns x 1,5

WARUNEK SIŁY POPRZECZNEJ P2 DZIAŁAJĄCEJ NA WAŁ WYJŚCIOWY
P2 < Pmax

MAKSYMALNA MOC WYJŚCIOWA N2 REDUKTORA
Wielkość wyjściowej mocy maksymalnej reduktora wyliczamy z zależności:
N2 = M2 x ns / (in x 9,55)

M2 - nominalny moment wyjściowy  reduktora [kNm] tabela 1
N2 - nominalna moc wyjściowa reduktora [kW]
Mobc - moment obciążenia na wale wyjściowym [kNm]
P2 - siła poprzeczna na wale wyjściowym [kNm]
Pmax - maksymalna siła poprzeczna na wale wyjściowym [kNm] tabela 1
Ns - moc silnika elektrycznego [kW]
ns - obroty nominalne silnika [kNm]
Mr - moment rozruchowy silnika [kNm]
in - przełożenie nominalne reduktora
fa, fz, fr - współczynnik doboru tabela 2 / 3

 

Rysunek Katalogowy

 

Wymiary

Nr Redukt. Wielkość
Redukt.
Reduktory zębate BRd-XTM  120-320 Wielkość
redukt.
AC BC A A* A0 AN B BS CA CE CM ØD1h6 L2 LD ØD1D ØD2h6 ØD2D L2 ØD3h6 LD3 M LC LM ØDM ØDPH7
1 120 310 45 535 3,5 51 133,5 267 105 150 9 4 25 60 28 30 9 45 90,5 130 9,5 M12 16 26 25 13 120
2 140 355 60 590 8,5 58 150 300 115 174 10 5 30 60 3 35 110 60 101,5 160 9,5 M16 16 34 30 17 140
3 150 360 60 629 8 60 165 330 130 190 9 4 35 60 46 40 130 70 16,5 180 9,5 M16 16 34 30 17 150
4 160 380,99 65 670 10 67 177 354 135 206 12,5 5 35 60 54 40 140 80 114 210 13 M20 20 35 40 21 160
5 180 416,24 70 730 10 70 195 390 150 214 18,5 5 35 60 55 40 150 90 119 230 13 M20 20 35 40 21 180
6 200 453 75 790 10 80 210 420 165 225 20,5 5 40 80 55,5 45 170 90 133 255 18 M24 30 45 50 25 200
7 210 465,64 95 826 10 85 225 450 175 252 25 7 40 80 68 45 190 100 151 270 19 M24 30 45 50 25 210
8 240 512,83 95 900 13 90 240 480 190 280 20,5 8 45 90 67 50 200 110 151 280 15 M24 30 45 50 25 240
9 270 574,47 100 100 13 95 280 560 220 290 20 8 45 90 68 50 210 120 157 300 18 M30 35 55 60 32 270
10 300 651,47 100 1120 16 100 300 600 240 320 25 8 50 110 83 60 240 140 171 350 19 M30 35 55 60 32 300
11 320 699,66 100 1190 16 100 320 640 250 336 30 8 50 110 90 60 250 150 177 380 17 M36 40 60 80 38 320
 
Wielkość
Reduktora
Adaptery Silników
IEC ØP LD4 ØD4 ØD5 CD
120 112 250 140 140 80 15
132 300 166 166
160 350 196 196 18
180 350 198 198
140 132 300 166 166 88 15
160 350 196 196
180 350 198 198 18
150 132 300 165 165 98 18
160 350 196 196
180 350 198 198
160 132 300 166 166 110 18
160 350 196 196
180 350 198 198
180 160 300 166 166 114 18
180 350 196 196
200 350 198 198
200 160 350 216 216 127 18
180 350 216 216
200 400 220 220
210 160 350 216 130 173 18
180 350 218
200 400 220
240 180 350 228 145 173 18
200 400 230
225 450 265 199 20
270
270 180 350 228 146 173 18
200 400 230
225 450 265 199 20
270
300 200 400 250 170 173 18
225 450 285 199 20
290
250 550 290 219 25
280 550 290 219 25
320 200 400 250 180 173 18
225 450 285 199 20
290
250 550 290 253 25
280 550 290 253 25
 
Wielkość Reduktora Piasty bębnów
DDh3 ØDE ØDF ØD6 GS G1 S1 S2
120 105 120 140 16 16 8 4 4
140 120 140 160 16 16 8 4 5
150 150 170 195 16 16 10 5 6
160 160 180 210 18 18 12 6 6
180 170 190 220 20 20 14 6 8
200 190 220 250 22 22 16 8 10
210 220 250 297 25 25 20 8 10
240 230 260 300 28 28 20 8 10
270 240 270 310 28 28 20 8 10
300 250 300 340 30 30 20 8 10
320 270 310 350 30 30 20 8 10

Zapytaj o produkt

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".

Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.


 

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

 • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
 • remonty dźwignic i torowisk,
 • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
 • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
 • opinie i ekspertyzy techniczne,
 • obliczenia wytrzymałościowe,
 • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
 • i wiele innych usług.
Oś czasu