DTz ™ Opornica Rezystor rozruchowy silników pierścieniowych suwnic

typ: DTz ™ Opornik Rezystor rozruchowy silników pierścieniowych suwnic

Pobierz kartę produktu

Opis produktu

Rozruch oporowy – rodzaj rozruchu silników elektrycznych polegający na włączeniu w obwód szeregowo z silnikiem oporników rozruchowych[1]. Podczas rozruchu oporniki zmniejszają natężenie prądu płynącego przez silnik, czyniąc rozruch łagodniejszym. Część energii jest tracona w oporach zamieniając się w ciepło.

Podczas rozruchu, w wyniku wzrostu prędkości obrotowej, natężenie prądu pobieranego przez silniki maleje i aby uzyskać podobną wielkość przyśpieszenia, odłączane są kolejne rezystory. Po przekroczeniu pewnej prędkości silnik pracuje bez rezystorów.

Rozruchu oporowego nie należy mylić z regulacją prędkości obrotowej silnika przez załączanie oporników ograniczających prąd wzbudzenia. Poprzez osłabienie wzbudzenia uzyskuje się zwiększenie prędkości obrotowej silnika z jednoczesnym zmniejszeniem momentu elektromagnetycznego.

 

Rozruch silników pierścieniowych prądu przemiennego

W czasie rozruchu rezystory włącza się pomiędzy pierścienie zasilające wirnik. Po uzyskaniu prędkości obrotowej zbliżonej do nominalnej, rezystory wyłącza się poprzez zwarcie pierścieni.

Rozruch silników szeregowych prądu stałego

W czasie rozruchu rezystory włącza się w obwód szeregowo z silnikiem. Rozruchu silnika szeregowego dokonuje się przy obciążeniu, poprzez zmianę rezystancji rozrusznika włączonego szeregowo z twornikiem. Wzrostowi rezystancji odpowiada mniejsza prędkość obrotowa przy tym samym prądzie obciążenia, a zatem poprzez regulację od maksimum do zera osiągamy płynny wzrost prędkości obrotowej silnika od zera do wartości znamionowej.

Rozruch silników bocznikowych prądu stałego

Podczas rozruchu rezystor włącza się w obwód twornikaUzwojenie wzbudzenia zasilane jest pełnym napięciem. W chwili rozruchu prędkość obrotowa jest równa zero, w uzwojeniach nie indukuje się siła elektromotoryczna. Natężenie prądu wynika z rezystancji uzwojeń, prąd rozruchowy jest 10...30 razy większy od prądu znamionowego. Przepływ tak dużego prądu może uszkodzić silnik, jak również stanowi zbyt duże obciążenie sieci zasilającej. W związku z tym rozruchu silnika dokonuje się poprzez zmniejszenie napięcia w momencie startu i stopniowe podnoszenie go do wartości znamionowej na silniku lub samym tworniku. Regulację tę wykonuje się przez dołączanie regulowanego rezystora zwanego rozrusznikiem lub przy użyciu elektronicznych zespołów napędowych, stosowanych w przemyśle do napędu silników bocznikowych.

Wady rozruchu oporowego

Rozruch oporowy wywołuje duże straty energii, jest ciężki i awaryjny. Aby uniknąć strat energii coraz częściej stosuje się silniki zasilane prądem przemiennym z regulacją obrotów poprzez falownik (przemiennik częstotliwości).

Innym urządzeniem rozruchowym jest soft start, który ogranicza prąd rozruchu, natomiast nie zmienia częstotliwości. Technicznie softstart jest tyrystorowym regulatorem napięcia, którego elementem wykonawczym są trzy pary połączonych antyrównolegle tyrystorów. Dodatkowo – bezkomutatorowe silniki na prąd przemienny wymagają znacznie mniej czynności obsługowo-naprawczych, wymiany szczotek, są trwałe, dobrze znoszą przeciążenia itp.

autor : Wikipedia.pl

Typy oporników :

DDF-6      DDF6           DDF 6
DDF-12    DDF12        DDF 12
DDF-18    DDF18        DDF 18
DTZ-1       DTZ1           DTZ 1
DTZ-2       DTZ2           DTZ 2
DTZ-3       DTZ3           DTZ 3
DTZ-22     DTZ22        DTZ 22
DTZ-32     DTZ32        DTZ 32
DTZ-33     DTZ33        DTZ 33
DTF-1       DTFL1        DTFL 1
DTF-2       DTFL2        DTFL 2
DTF-3       DTFL3        DTFL 3
DTF-22     DTFL22     DTFL 22
DTF-32     DTFL32     DTFL 32
DTF-33     DTFL33     DTFL 33

Zapytaj o produkt

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".

Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.


 

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

  • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
  • remonty dźwignic i torowisk,
  • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
  • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
  • opinie i ekspertyzy techniczne,
  • obliczenia wytrzymałościowe,
  • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
  • i wiele innych usług.
Oś czasu