Falownik Częstotliwości FD100 ™ Detrans

typ: FD100 ™

Pobierz katalog

Opis produktu

Dane techniczne


Przemienniki wykonywane są w trzech wariantach napięcia zasilającego: 3x400V (standardowo) oraz 3x500V (opcjonalnie) i 3x690V (opcjonalnie). W tabeli 0.1 przedstawiono wspólne dane techniczne.
 
Tabela 0.1 - Dane techniczne wspólne dla rodziny przemienników częstotliwości FD100™
Zasilanie Napięcie Uin / częstotliwość 3-fazowe: 400V lub 500V lub 690V (międzyprzewodowe; -15% + 10%), 45..66Hz
*) w zależności od typu zamówionego przemiennika; informacja o napięciu zasilającym znajduje się też na tabliczce znamionowej.
Wyjście Napięcie / częstotliwość 0..Uin[V] / 0,0...400Hz (0...200Hz w wektorowym trybie pracy)
Rozdzielczość częstotliwość 0,01Hz (w wektorowym trybie pracy)
Sterownik Modulator SVPWM
Tryby pracy Skalarny U/f: chrakterystyka liniowa lub kwadratowa
Wektorowy DTC-SVM: bezczujnikowy lub z czujnikiem położenia kątowego
Częstotliwość kluczowania 2..15kHz (częstotliwość kluczowania może być stała lub losowa)
Zadawanie prędkości obrotowej Wejścia analogowe, panel sterujący, motopotencjometr, regulator PID, łącze RS 323 lub RS485 oraz inne możliwości.
Rozdzielczość 0,1% dla wejść analogowych lub 0,1Hz / 1 rpm dla panelu sterującego i RS.
Wejścia/Wyjścia
sterujące
Wejścia analogowe 3 wejścia analogowe:
WeA0: tryb napięciowy 0(2)..10V, Rin≥200kΩ;
WeA1, WeA2: tryb napięciowy 0(2)..10V, Rin ≥ 100kΩ; tryb prądowy 0(4)..20mA, Rin = 250Ω, Tryb pracy i polaryzacja wybierane za pomocą parametrów i zworek. Dokładność 0,5% pełnego zakresu.
Wejścia cyfrowe 6 wejść cyfrowych separowanych 0/(15..24)V, Rin ≥ 3kΩ
Wyjścia analogowe 2 wyjścia 0(2)..10V / 0(4)..20mA - konfiguracja za pomocą parametrów i zworek, dokładność 0,5%.
Wyjścia cyfrowe 3 przekaźnikowe: K1, K2 i K3. Zdolność wyłączania: 250V/1A AC, 30V/1A DC. 1 tranzystorowe typu otwarty kolektor: 100mA/24V. W pełni programowalne źródło sygnału.
Złącze enkodera Możliwość bezpośredniego podłączenia enkodera inkrementalnego: 5V DC, nadajnik linii (RS422), <250kHz. Zalecane: 1024÷2048 imp./obr.
Komunikacja Złącza RS232, RS485 z optoizolacją
Protokół komunikacyjny MODBUS RTU. Funkcja 3 (Read Register); Funkcja 6 (Write Register).
Prędkość transmisji 9600, 19200, 38400 lub 57600 bit/s
Możliwości Zdalne sterowanie pracą oraz programowanie wszystkich parametrów przemiennika.
Funkcje specjalne Regulator PID Wybór źródła zadajnika i źródła sygnału sprzężenia zwrotnego, możliwość negacji sygnału uchybu, funkcja SLEEP i kasowania wyjścia na STOP, ograniczanie wartości wyjściowej.
Sterownik PLC Możliwość przejęcia kontroli nad pracą układu i sterowania START / STOP, kierunkiem oraz częstotliwością, możliwość kontroli dowolnego procesu zewnętrznego bez dołączania zewnętrznego sterownika PLC. 48 uniwersalnych bloków funkcyjnych, 43 funkcje: proste bloki logiczne i arytmetyczne, blok sekwensera 8 stanowego, 2 multipleksery 8 wejściowe, blok kształtowania krzywej, maksymalny czas wykonywania programu PLC: 10ms.
Sterownik Zespołu Pomp Do 5 pomp w kaskadzie. Praca sterowana przez regulator PID lub przez bezpośredni zadajnik. Każda pompa programowana indywidualnie do pracy z falownika lub na sieć. Możliwość blokowania pracy wybranej pompy. Automatyczne wymiany pompy przewodniej po zadanym czasie pracy.
Zestawy Parametrów Fabrycznych Dostępne jest 9 zestawów parametrów fabrycznych: - Lokalne: sterowanie z klawiatury, - Zdalne: sterowanie za pomocą wejść cyfrowych/analogowych, - Lokalne/Zdalne: przełączalny sposób sterowania lokalne/zdalne, - PID: zadawanie prędkości z regulatora PID, - Motopotencjometr: zadawanie prędkości sygnałem „zwiększ/zmniejsz” z wejść cyfrowych, - Częstotliwości stałe: praca z częstotliwościami stałymi, przełączanie za pomocą wejść cyfrowych, - Regulacja momentu: zadawanie momentu sygnałem z wejścia analogowego, sterowanie wektorowe, - Pompy: sterowanie zespołem pomp, - Nawijak: zadawanie momentu z kalkulatora nawijakowego, sterowanie wektorowe.
Dodatkowe funkcje Panelu Definiowanie wielkości Użytkownika do bezpośredniej obserwacji zmiennych procesu – wybór jednostki, skali, źródła danych (np. ze sterownika PLC).
Definiowanie zadajników Użytkownika do bezpośredniej zmiany przebiegu zmiennych procesu – wybór parametrów jednostki i skali.
Kopiowanie nastaw parametrów między przemiennikami
Zabezpieczenia Zwarciowe Zwarcie na wyjściu układu.
Nadprądowe Wartość chwilowa 3,5 In; Skuteczna 2,5 In
Nadnapięciowe AC/DC FD100™ 400V: 1,43 Uin (Uin = 400V) AC; 750V DC
FD100™ 500V: 1,32 Uin (Uin = 500V) AC; 900V DC
FD100™ 690V: 1,28 Uin (Uin = 690V) AC; 1200V DC
Podnapięciowe 0,65 Uin
Termiczne układu Czujnik temperatury radiatora
Termiczne silnika Limit I2 t, czujnik temperatury silnika (typu PTC)
Kontrola komunikacji z Panelem Ustawiany dopuszczalny czas utraty komunikacji
Kontrola komunikacji przez RS Ustawiany dopuszczalny czas utraty komunikacji
Kontrola wejść analogowych Sprawdzanie braku “żyjącego zera” w trybach 2...10V i 4...20mA
Kontrola symetrii obciążenia Np. przerwa jednej z faz silnika
Niedociążenie Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia
Utyk Zabezpieczenie przed utykiem silnika
 
Tabela 0.2a – Dane techniczne rodziny przemienników częstotliwości FD100™ 400V w zależności od typu
Typ układu Obciążenie stałomomentowe
(dopuszczalne przeciążenie 1.5)
Obciążenie zmiennomomentowe
(dopuszczalne przeciążenie 1.11))
Ip [A] Iz [A]
Pn [kW] In [A] Pn2 [kW] In2 [A]
FD100™ /0,37kW 0,37 1,5 0,55 2,0 2,25 6,3
FD100™ /0,55kW 0,55 2,0 0,75 2,5 3,0 6,3
FD100™ /0,75kW 0,75 2,5 1,1 3,5 3,75 6,3
FD100™ /1,1kW 1,1 3,5 1,5 4,0 5,25 6,3
FD100™ /1,5kW 1,5 4,5 2,2 5,5 6,0 6,3
FD100™ /2,2kW 2,2 5,5 3 7,8 8,3 10
FD100™ /3kW 3 7,8 4 9,5 11,7 10
FD100™ /4kW 4 9,5 2) 4 9,5 15,8 16
FD100™ /5,5kW 5,5 12 7,5 16 18 20
FD100™/7,5kW 7,5 17 11 23 25 25
FD100™/11kW 11 24 15 29 36 30
FD100™ /15kW 15 30 18 37 45 50
FD100™ /18.5kW 18.5 39 2) 18,5 39 60 59
FD100™ /22kW 22 45 30 60 68 63
FD100™ /30kW 30 60 37 75 90 80
FD100™ /37kW 37 75 45 90 112 100
FD100™ /45kW 45 90 55 110 135 125
FD100™ /55kW 55 110 75 150 165 160
FD100™ /75kW 75 150 90 180 225 200
FD100™ /90kW 90 180 110 210 270 225
FD100™ /110kW 110 210 132 250 315 315
FD100™ /132kW 132 250 160 310 375 315
FD100™ /160kW 160 310 180 375 465 400
FD100™/200kW 200 375 250 465 570 500
FD100™ /250kW 250 465 2) 250 465 690 630
FD100™ /315kW 315 585 355 650 850 800
FD100™ /355kW 355 650 400 730 940 800
FD100™ /400kW 400 730 2) 400 730 1100 800
FD100™ /450kW 450 820 500 910 1190 1000
FD100™ /500kW 500 910 560 1020 1365 1250

1) dla temperatury otoczenia < 35 oC.
2) dopuszczalne przeciążenie jest mniejsze i wynosi 1,1In

Pn – moc znamionowa przy dopuszczalnym prądzie przeciążeniowym Ip wynoszącym ~1.5 In
In – prąd znamionowy wyjściowy dla mocy Pn
Pn2 – moc znamionowa przy dopuszczalnym prądzie przeciążeniowym Ip wynoszącym ~1.1 In2 (pompy, wentylatory)
In2 – prąd znamionowy wyjściowy dla mocy Pn2
IP – prąd przeciążeniowy 60s co 10min
IZ – maksymalny prąd znamionowy zabezpieczenia

 
Tabela 0.2b – Dane techniczne rodziny przemienników częstotliwości FD100™ 500V w zależności od typu
Typ układu FD100™ Obciążenie stałomomentowe
(dopuszczalne przeciążenie 1.5)
Obciążenie zmiennomomentowe
(dopuszczalne przeciążenie 1.11))
Ip [A] Iz [A]
Pn [kW] In [A] Pn2 [kW] In2 [A]
0,37kW 0,37 1,2 0,55 1,6 1,8 6,3
0,55kW 0,55 1,6 0,75 2,0 2,4 6,3
0,75kW 0,75 2,0 1,1 2,8 3,0 6,3
1,1kW 1,1 2,8 1,5 3,6 4,2 6,3
1,5kW 1,5 3,6 2,2 4,4 5,4 6,3
2,2kW 2,2 4,4 3 6,0 6,6 10
3,0kW 3 6,3 4 8,0 9,5 10
4,0kW 4 8,0 2) 4 8,0 12 16
5,5kW 5,5 10 7,5 14 15 20
7,5kW 7,5 14 11 20 21 25
11kW 11 20 15 24 30 30
15kW 15 24 18 32 36 50
18.5kW 18,5 32 2) 18,5 32 48 59
22kW 22 37 30 50 56 63
30kW 30 50 37 60 75 80
37kW 37 60 45 72 90 100
45kW 45 72 55 90 108 125
55kW 55 90 75 120 135 160
75kW 75 120 90 150 180 200
90kW 90 150 110 180 225 225
110kW 110 180 132 200 270 315
132kW 132 200 160 250 300 315
160kW 160 250 180 300 375 400
200kW 200 300 250 380 450 500
250kW 250 380 250 475 570 630
315kW 315 475 355 520 713 800
355kW 355 520 400 584 780 800
400kW 400 584 450 656 876 900
450kW 450 656 500 728 984 1000
500kW 500 728 560 816 1092 1250
560kW 560 816 630 900 1224 1250

1) dla temperatury otoczenia < 35 0C.
2) dopuszczalne przeciążenie jest mniejsze i wynosi 1,1In

Pn – moc znamionowa przy dopuszczalnym prądzie przeciążeniowym Ip wynoszącym ~1.5 In 
In – prąd znamionowy wyjściowy dla mocy Pn
Pn2 – moc znamionowa przy dopuszczalnym prądzie przeciążeniowym Ip wynoszącym ~1.1 In2 (pompy, wentylatory)
In2 – prąd znamionowy wyjściowy dla mocy Pn2
IP – prąd przeciążeniowy 60s co 10min
IZ – maksymalny prąd znamionowy zabezpieczenia

 
Tabela 0.2c – Dane techniczne rodziny przemienników częstotliwości FD100™ 690V w zależności od typu
Typ układu FD100™ Obciążenie stałomomentowe
(dopuszczalne przeciążenie 1.5)
Obciążenie zmiennomomentowe
(dopuszczalne przeciążenie 1.11))

Ip [A]
Pn [kW] In [A] Pn2 [kW] In2 [A]
15 kW 15 18 18 21 26
18,5 kW 18 23 22 26 35
22 kW 22 26 30 35 39
30 kW 30 36 37 43 52
37 kW 37 43 45 52 65
45 kW 45 52 55 64 78
55 kW 55 64 75 87 95
75 kW 75 87 90 104 130
90 kW 90 104 110 121 156
110 kW 110 121 132 144 182
132 kW 132 144 160 179 217
160 kW 160 179 180 219 268
180 kW 180 202 200 242 300
200 kW 200 219 250 266 329
250 kW 250 266 315 329 398
315 kW 315 329 355 393 491
355 kW 355 375 400 420 530
400 kW 400 *) 400 420 530
500 kW 500 *) 500 500 550
560 kW 560 *) 560 560 615
630 kW 630 *) 630 650 715
800 kW 800 *) 800 800 920

*) Dla układów 400kW i większych zakres przeciążenia jest ustalany w porozumieniu z Klientem

Pn – moc znamionowa przy dopuszczalnym prądzie przeciążeniowym Ip wynoszącym ~1.5 In
In – prąd znamionowy wyjściowy dla mocy Pn
Pn2 – moc znamionowa przy dopuszczalnym prądzie przeciążeniowym Ip wynoszącym ~1.1 In2 (pompy, wentylatory)
In2 – prąd znamionowy wyjściowy dla mocy Pn2
IP – prąd przeciążeniowy 60s co 10min
 
Tabela 0.3a. Wymiary przemienników typu FD100™ 400V i FD100™ 500V

Wykonanie
Typ układu: FD100™ Wymiary [mm] Masa1) [kg]
a A b B C d1 d2 Ø1 Ø2 φA
0,37kW 255 267 75 114 154 - - 7 7 - 3,0
0,55kW 3,0
0,75kW 3,0
1,1kW 3,0
1,5kW 3,0
2,2kW 3,1
3,0 kW 3,1
4.0 kW 3,1
5,5 kW 322 337 90 130 188 - - 7 7 - 5,6
7,5 kW 5,8
11,0 kW 322 337 90 130 223 - - 7 7 - 7,2
15,0 kW 7,4
18,5 kW2) 7,5


B
22 kW 434 450 160 220 225 6 10 7 7 11 19
30 kW 585 600 180 225 247 8 8 7 7 14 24
37 kW 24
45 kW2) 590 615 192 256 266 10 15 8,2 8,2 15 28
55 kW2) 29
75 kW2) 30
90 kW5) 838
(927)
865
(955)
190
(370)
283
(434)
400
(272)
12
(14)
15
(9,5)
8,5
(9,4)
8,5
(9)
18
(18,2)
60
110 kW5) 60
132 kW2) 875 920 338 460 345 15 25 13 13 22 88
160 kW2) 88
180 kW2) 90
200 kW2) 92
250 kW2) 93
315 kW2) 875 920
9403)
420
5584)
640 345 15 25 13 13 22 125
355 kW2) 125
400 kW2) 130
450 kW2) 1045 1090
11273)
2x317 800 345 15 25 13 13 22 190
500 kW2) 190
 
Tabela 0.3b. Wymiary przemienników typu FD100™ 690V

Wykonanie
Typ układu 6): FD100™ Wymiary [mm] Masa1) [kg]
a A b B C d1 d2 Ø1 Ø2 φ
B 75 kW5)
838
(927)

865
(955)

190
(370)

283
(434)

400
(272)

12
(14)

15
(9,5)

8,5
(9,4)

8,5
(9)

18
(18,2)
65
90 kW5) 65
110 kW5) 65
132 kW5) 65
160kW

875


920


338


460


345


15


25


13


13


22
90
200kW 90
250kW 95
315kW 95
355kW

875

920
9403)

420
5584)


640


345


15


25


13


13


22
125
400kW 125
450kW 130
500kW 130
560kW
1045

1090
11273)

2x317

800

345

15

25

13

13

22
200
630kW 200
800kW 200

1) Orientacyjna masa przemiennika, może się różnić w zależności od wykonania
2) Wykonanie wprowadzone w 2012 roku
3) Wysokość przemiennika powiększona ze względu na wystające szyny do podłączenia zasilania i obciążenia
4) Dolny rozstaw otworów mocujących
5) Wykonanie wprowadzone w 2013 roku, w nawiasach podano poprzednie wymiary
6) Dla mniejszych mocy (poniżej 75 kW) obudowy dobierane są po uzgodnieniu z Klientem.

Oferujemy także przemienniki FD100™ w wykonaniu szafowym o stopniu ochrony IP wg indywidualnych uzgodnień.

Zapytaj o produkt

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".

Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.


 

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

  • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
  • remonty dźwignic i torowisk,
  • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
  • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
  • opinie i ekspertyzy techniczne,
  • obliczenia wytrzymałościowe,
  • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
  • i wiele innych usług.
Oś czasu